DNA-bestemmelse af avlsdyr

Vi ved, at der efter optagelse i SEGES har været flere foranstaltninger når det kommer til stambogsføring af vores ponyer i DK. Alt tager tid og vi arbejder og kæmper på daglig basis for at komme til en ende, hvor alt bliver lettere og mere ligetil. I EU har der siden 2016 været stillet et krav til at vores ponyer får foretaget en DNA-bestemmelse. Dette er et krav for vores godkendte avlshingste, at der foreligger DNA bestemmelse på både moderhoppen samt fader. Vi i bestyrelsen anbefaler at få lavet DNA bestemmelse på avlshopperne i samme ombæring som mærkning af føllene, da der på sigt kan blive stillet krav til DNA-bestemmelse på hopperne uanset om afkommet er et hoppe- eller et hingsteføl.  Dette er så vi sikre korrekt stambogsføring, samt at vi forsat kan avle korrekt og sikre de blodlinjer vi i en lille race gerne ønsker at bibeholde og videregive til vores afkom. 

Derfor kommer vi her med en kort beskrivelse af, hvad denne DNA-bestemmelse indebærer:

DNA-bestemmelsen kan med fordel udtages af SEGES’ identitetsmærker eller udtages af en dyrlæge. Prøven laves på et hår og kræver derved ikke så meget af vores ponyer. Analysen foregår på DNA laboratoriet for heste og svaret foreligger omkring 4 uger efter. SEGES samt ejer modtager prøvesvaret og udgifterne til DNA-bestemmelsen afholdes af ejer.  SEGES sørger for, at registrere prøvesvaret. 

I denne PDF findes Kapitlet, hvori paragrafferne står nedskrevet om DNA bestemmelse af avlsgodkendte hingste: 

DNA bestemmelse, SEGES


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram