Indkaldelse til generalforsamling


Kom og støt op om din forening! :) Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Fell Pony Forening søndag d. 6/3-2022 kl. 13.00 hos Stutteri Spirhøj, Engvejen 6, 4420 Regstrup, med mulighed for online deltagelse. 

Kun medlemmer, som rettidigt har indbetalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen. For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal kontingent i henhold til vedtægterne være indbetalt senest d. 6/03-2022. Det er dog kun medlemmer på 18 år og derover der er valgbare.

Nanna Larsen, Pia, Karina, Sara og Nanna Køel er på valg
Karins og Sara genopstiller ikke. 

Punkter til dagsordenen skal sendes til sekretaeren@danskfellponyforening.dk senest d 20/2-2022.

Venlige hilsner 

Dansk Fell Pony ForeningNyheder

Sponsorer